FAQ / fremtidssikring

Din Dynamics C5 er fremtidssikret frem til år 2018!

Selv efter Microsofts udmelding om platformskiftet for Dynamics C5, er vi fuldt ud klar til at rådgive og hjælpe dig med din Dynamics C5 installation – både før og efter Dynamics C5 version 2014.

Udmeldingen er IKKE noget der ændrer vores fokus – og du kan derfor roligt føre din Dynamics C5 videre i nogle år fremover – vi er, med vores mangeårige know-how, klar til at hjælpe dig med de udfordringer du måtte møde.

Er du klar til at skifte til Dynamics NAV, har du nogle økonomiske fordele gemt i din eksisterende licens. Vi kan hjælpe dig - så kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.

 

Nedenfor har vi samlet nogle ofte stillede spørgsmål (FAQ) om hvad udmeldingen fra Microsoft kan betyde for dig som kunde:

 

Hvorfor skifter Dynamics C5 kerneteknologi fra og med version 2014?
Dynamics C5 kernen (dvs. primært exe-filerne) er fra 1994 og derfor baseret på den teknologi man brugte dengang.
Den er derfor ikke programmeret i et objektorienteret programmeringssprog, men skrevet i et sekventielt, traditionelt programmeringssprog.
Udviklingen har gjort at de programmer Dynamics C5 kernen skal integreres med i dag er skrevet i objektorienterede sprog, hvorfor god integration er meget vanskelig hvis overhovedet mulig.
Selv om kernen løbenende er og bliver forbedret og er relativ godt integreret med objektorienterede programmer som Microsoft Windows og Microsoft Office i deres nuværende versioner, vil det blive meget vanskeligt at opretholde i de kommende år.
Det er fx heller ikke teknisk muligt at åbne Dynamics C5 kernerne for webservices og lign. integration fra internet og andre programmer.

 

"Dør" Dynamics C5 så nu?
Nej – Dynamics C5 lever i bedste velgående. Ændringen betyder nemlig at der i de næste 5 år vil der være to C5 platforme (kerner):
- en Dynamics C5 version 2012, der forbedres med løbende servicepacks og hotfixes baseret på den kendte, velafprøvede men lidt forældede C5 platform og programmeringssproget XAL. Denne udgave vil dog ophøre med at blive supporteret af Microsoft d. 8. januar 2019 (dvs. i praksis ved udgangen af 2018).
- en Dynamics C5 version 2014 (eller nyere), der løbende forbedres med nye versioner, servicepacks og hotfixes og som er baseret på den kendte, velafprøvede og stabile NAV platform og programmeringssproget C/AL.
Husk at din Dynamics C5 ikke holder op med at fungere blot fordi Microsoft stopper supporten af den i år 2018. De gamle C5 versioner (før version 2010) er i øvrigt heller ikke længere supporteret af Microsoft, men det har ikke noget med lanceringen af version 2014 at gøre.

 

Stopper Systemconnect så med at yde hjælp til og tilpasse Dynamics C5?
Nej, det gør vi ikke. Hverken versioner før eller efter Dynamics C5 2014.
Vi har rigtig mange års erfaring med Dynamics C5, og ikke mindst ERP-systemer generelt og hele deres tankegang.
Vores ansatte er og vil fremover være rigtig skarpe på at løse netop dine Dynamics C5 problemer. Vi vil derfor fortsat supportere og kunne tilpasse Dynamics C5 i årene fremover – også lang tid efter 2018.

 

Kan jeg blive ved med at købe udvidelser til min Dynamics C5 version 2012 eller ældre?
Ja – hvis du har opdateringsabonnement til din C5.
Allerede nu er det kun muligt at købe databaseudvidelser til C5 uden et aktivt opdateringsabonnement – sådan har det været i et stykke tid. Så et opdateringsabonnement er næsten obligatorisk med mindre du har planer om at skifte ERP-system i løbet af en kort tid. Og selv da vil abonnement være en stor fordel, for hvis du skifter til et andet økonomisystem fra Microsoft, så kan du "få penge retur" fra din C5 og bruge dem til at købe nyt for!
Ændringen betyder ikke at vilkårene for køb af udvidelser til din Dynamics C5 ændrer sig umiddelbart, men det vil ikke være muligt at købe en ny C5 version 2012 (eller ældre) licens efter 5/1-2017 (datoen var tidligere 31/3-2015, men Microsoft har forlænget perioden).
Den nye Dynamics C5 2014s pris- og licensstruktur er dog meget anderledes og slet ikke så modulopbygget som vi er vant til fra Dynamics C5 før version 2014. Nu vælger man blandt nogle få pakker og de indeholder så rigtig meget funktionalitet. Dynamics C5 2014 har heller ikke længere databasekoder som vi kender fra tidligere Dynamics C5-versioner, men dog en begrænsning i hvor mange transaktioner man kan lave hvert år i hvert regnskab (den kan man dog købe sig fri af med et tillægsmodul).

 

Kan det betale sig at have opdateringsabonnement på min Dynamics C5 version 2012 eller ældre?
Ja. Opdateringsabonnement giver (ud over ret til at udvide din C5 licens med ny funktionalitet) adgang til de rettelser (servicepacks og hotfixes), der kommer til C5 version 2010 og 2012 – og ret til at opgradere til nyeste C5 2012-version hvis du kører på en ældre.
Endvidere giver opdateringsabonnement ret til at bruge den værdi, du har investeret i Dynamics C5 til at købe et andet Microsoft Dynamics ERP-produkt (økonomisystem). Vi vil derfor anbefale dig at beholde dit Dynamics C5-abonnement aktivt indtil du har en klar plan for hvad du vil med dit ERP-system.
Endelig giver opdateringsabonnement ret til at benytte byt-til-nyt i et evt. skift fra Dynamics C5 til Dynamics NAV hvis din Dynamics C5 er gammel nok - se mere under punktet "Er det ikke frygteligt dyrt at skifte fra Dynamics C5 til Dynamics NAV?".
Ønsker du at skifte til et andet Microsoft ERP-system rådgiver og hjælper vi dig gerne. Vi kender jo din forretning og er eksperter til at finde ud af netop hvad der er tilpasset i din Dynamics C5 og i at lave det i et nyt ERP-system. Vi ved jo også helt nøjagtigt hvad dit Dynamics C5 system kan nu – og hvordan vi mest smidig laver de samme løsninger i dit nye ERP-system.

 

Kan vi så bare (selv) opgradere min C5 til C5 version 2014?
Nej, desværre ikke.
Selvom det er teknisk muligt selv at opdatere Dynamics C5 til nyere versioner før version 2014, så anbefaler vi det ikke.
Et skift af fx en C5 version 2012 (eller ældre) til C5 version 2014 er VÆSENTLIGT mere omfattende end en traditionel C5 opgradering, idet kerneteknologien og dermed programmeringssproget skiftes fra XAL til C/AL. Endvidere er de to systemer slet ikke identiske i funktionalitet og anvendelse.
Du skal forberede dig på at et skift til C5 version 2014 er det samme som et skift til et helt nyt ERP-system (økonomisystem) med ændret brugergrænseflade og muligheder – og nogle helt andre priser og afregningsformer.
Det betyder typisk at det vil være fornuftigt med en demonstration af hvad Dynamics C5 2014 kan – for mange af dine tilpasninger bliver måske overflødige, og måske skal nye etableres.
Vi kommer gerne og demonstrerer Dynamics C5 2014 gratis for dig – og vil også løbende indbyde til gratis Dynamics C5 2014 seminarer hvor du får mulighederne gennemgået.
Benytter du mere end Dynamics C5 light, anbefaler vi endvidere en workshop hvor vi gennemgår Dynamics C5 2014 og dine arbejdsgange så vi kan sikre en god overgang til det nye ERP-system.
Husk at du har god tid hvis du benytter Dynamics C5 i dag. Dynamics C5 version 2012 vil blive vedligeholdt af Microsoft og os frem til 2018.

 

Kan Dynamics Dynamics C5 2014 det samme som de ældre Dynamics C5-versioner?
Ja og nej. Der er ikke tale om en 1-til-1 opgradering som vi har været vant til med tidligere Dynamics C5-versioner, hvor der kun er sket begrænsede ændringer i hjørnerne. Dynamics C5 2014 kan langt mere end tidligere Dynamics C5-versioner, men på andre måder.
Et skift fra en ældre C5-version til Dynamics C5 2014 vil kræve en komplet gennemgang af arbejdsgange og tilpasninger for at sikre at dine arbejdsgange kan løftes af Dynamics C5 2014. Formentligt vil nogle Dynamics C5-tilpasninger blive helt overflødige, andre vil vi skulle omprogrammere i C/AL (programmeringssproget i C5 2014 og NAV) og muligvis vil det også være nødvendigt med nye tilpasninger eller justeringer af arbejdsgange. Det er heller ikke udelukket at et skift til et helt andet Microsoft ERP-system vil være den bedste løsning for netop din virksomhed – og det kan vi også hjælpe dig med!
Vi kommer gerne og demonstrerer Dynamics C5 2014 gratis for dig – og vil også løbende indbyde til gratis Dynamics C5 2014 seminarer hvor du får mulighederne gennemgået.
Benytter du mere end Dynamics C5 light, anbefaler vi endvidere en workshop hvor vi gennemgår Dynamics C5 2014 og dine arbejdsgange så vi kan sikre en god overgang til det nye ERP-system.
Husk at du har god tid hvis du benytter Dynamics C5 i dag. Dynamics C5 version 2012 vil blive vedligeholdt af Microsoft og os frem til 2018.

 

Kan man blive ved med at købe licens til C5 2012 og tidligere?
Bemærk: Licenssalg er NYE C5-installationer, ikke udvidelse til eksisterende C5 installationer. Se evt. punktet "Kan man blive ved med at købe moduler/udvidelser til C5 2012 og tidligere?" nedenfor.
Licenssalget på C5 versioner før 2012 stoppede i december 2011.
Licenssalget af C5 version 2012 stopper 5/1-2017 (datoen var tidligere 31/3-2015, men Microsoft har forlænget perioden). Herefter udgår produktet af Microsofts prisliste og kan derfor ikke længere bestilles.

 

Kan man blive ved med at leje licens til C5 2012?
Nej. Produktet lejes på en såkaldt SPLA-aftale og udgår af SPLA-prislisten 31/12-2018. Inden den dato skal man enten have skiftet til en købt licens, eller være skiftet til et helt andet produkt - fx C5 2014 eller nyere, eller NAV 2013 R2 eller nyere. Bemærk at hvis man ønsker at skifte til en købt C5 2012 licens, så skal den være købt inden 5/1-2017 (datoen var tidligere 31/3-2015, men Microsoft har forlænget perioden). Man kan nemlig ikke købe nye C5 2012 licenser efter den dato - se evt. ovenfor.

 

Kan man blive ved med at købe moduler/udvidelser til C5 2012 og tidligere?
Ja - hvis du har et aktivt opdateringsabonnement, så kan du blive ved med at købe udvidelser til din C5 version 2012 og tidligere - det er helt som hidtil.
Har du IKKE opdateringsabonnement, så kan du blive ved med at købe databaseudvidelser til din C5 version 2012 og tidligere - det er helt som hidtil.
Har du ikke opdateringsabonnement, så kan du genindtræde i abonnementsordningen ved at betale 19% af din licensværdi max tre år tilbage og 16% et år frem (kontakt evt. Systemconnect for en nøjagtig beregning af hvor længe og hvor meget du skal betale). Dette er også helt som hidtil.
Det må formodes at Microsoft engang i fremtiden vil stoppe for genindtrædning i C5 abonnementet (formentligt en gang inden udgangen af 2018) og at man også en dag vil stoppe salget af moduler og udvidelser (formentligt efter udgangen af 2018) - men det er endnu ikke noget vi ved noget om.
Bemærk at et aktivt C5 opdateringsabonnement gør, at de penge du tidligere har investeret i din C5 licens, kan geninvesteres i en ny NAV licens - samtidigt med at du kan købe udvidelser til din nuværende C5 installation. Microsofts C5 opdateringsabonnement ophører derfor ikke.

 

Er det ikke frygteligt dyrt at skifte fra Dynamics C5 til Dynamics NAV?
(Rettet d. 22/7-2014 vedr. skæringsdato for Projekt ombytning til Extended Pack)
Uddannelse og tilpasninger koster naturligvis noget, men selve Dynamics NAV programmet kan du i visse tilfælde få meget billigt eller helt gratis.
Ifm. skiftet af platform for C5 2014, tilbyder Microsoft byt-til-nyt til alle Dynamics C5 kunder der har købt Dynamics C5 FØR 6. oktober 2013 - såfremt de har et aktivt opdateringsabonnement på Dynamics C5.
En forudsætning er dog at man ikke har givet afkald på noget i sin C5-licens indenfor de sidste 3 år inden man vælger byt-til-nyt-ordningen (ellers skal man gen-anskaffe det man har givet afkald på i C5-licensen først).
 

Byt-til-nyt-ordningen for C5-kunder betyder at man kvit og frit kan veksle til følgende NAV-licenser:
- Standard C5 med 1-3 brugere og UDEN Projekt og Løn: NAV Starter Pack med 3 brugere
- Standard C5 med 1-3 brugere og MED Projekt men UDEN løn - og kun indtil 30/9-2014: NAV Starter Pack + Extended Pack med 3 brugere
- Standard C5 med 1-3 brugere og MED Projekt men UDEN løn - fra og med 1/10-2014: NAV Starter Pack + Jobs Suite funktionalitet og med 3 brugere
- C5 brugere ud over 3: Byttes direkte til NAV "Full Users" så man beholder samme antal brugere
- C5 løn-modul: Findes ikke til NAV. Normalt bruges Lessor løn i stedet. Kontakt os og hør nærmere.

 

Bemærk Starter Pack + Extended Pack er stort set en fuld NAV (der er nogle enkelte ting - bl.a. udvikligs-objekter, der kan tilkøbes, ligesom 3. parts moduler ikke er inkluderet) - inkl. fuld lagerstyring (Warehouse Management) og produktionsstyring. NAV Jobs Suite er funktionsmæssigt tættere på Klassisk Dynamics C5s Projektmodul, men er mere beregnet til byggebranchen og projektorienterede virksomheder med begrænset masseproduktion. Selv om man bytter kan NAV Extended Pack stadig tilkøbes til NAV licensen - men naturligvis til normal NAV pris.

 

Fremadrettet skal man efter ombytningen betale abonnement (hvis det ønskes kan det opsiges efter 1. år) af samme pris som man betalte abonnement af på C5 (dog vil evt. efterfølgende NAV-tilkøb afregnes til normal NAV-takst på 16% af prisen).


Har man købt C5 d. 6. oktober 2013 eller senere (eller ikke ønsker at benytte ovenstående tilbud) og har et aktivt opdateringsabonnement på C5, så har man mulighed for i stedet at få de penge man har investeret i Dynamics C5 ekskl. abonnement til at købe Dynamics NAV for (man må så selv betale evt. merpris for NAV-licensen og evt. overskud i C5 licensen går tabt).

Fremadrettet skal man derefter betale 16% abonnement (hvis det ønskes kan det opsiges efter 1. år) af det NAV-licensen kostede + evt. efterfølgende NAV-tilkøb.

Er du i tvivl om byt-til-nyt ordningen er du velkommen til at kontakte os.
 

 

Savner du mere konkret teknisk information om den nye Dynamics C5 2014 eller nyere og dens muligheder og begræsninger? Check vores tekniske blogindlæg om emnet ved at klikke her!

 

Husk - vi er her for at hjælpe dig og besvare dine spørgsmål. Kontakt os på tlf. 4717 0018 eller sc@systemconnect.dk hvis du har spørgsmål!

Dynamics C5

SystemConnect ApS | Dam Enge 8 | 3660 Stenløse | Tel 47 17 00 18 | Fax 31 73 20 83 | sc@systemconnect.dk