Klassisk Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 klassisk er et brugervenligt økonomistyringsprogram udviklet specielt til mindre og mellemstore virksomheder.
Det er siden 1995 installeret i mere end 80.000 danske virksomheder.

 

D. 02.09.2013 blev det officielt udmeldt fra Microsofts side at Dynamics C5 fra version 2014 vil blive baseret på samme teknologi som Dynamics NAV 2013R2. Det betyder at C5 skifter grundlæggende teknologi og udseende - og supporten af den klassiske Dynamics C5 version 2012 og tidligere vi kender så godt, ophører i 2019. Nye Klassisk Dynamics C5 grundpakker stopper med at blive solgt 5/1-2017. Kontakt os for at høre nærmere - og/eller læs mere på vores FAQ om emnet ved at klikke her!

 

Hos SystemConnect er vores mission fortsat at finde den rigtige og mest fremtidssikrede ERP-løsning til dig - hvad enten det måtte være Dynamics C5 eller Dynamics NAV.

Derfor er vi også efter Microsofts udmelding om platformskiftet for Dynamics C5, fuldt ud klar til at rådgive og hjælpe dig med din Dynamics C5 installation – både før og efter Dynamics C5 version 2014. Det er IKKE noget der ændrer vores fokus – og du kan derfor roligt føre din Dynamics C5 videre i årene fremover – vi er, med vores mangeårige know-how, klar til at hjælpe dig med de udfordringer du måtte møde.

Ønsker du i stedet at skifte til Dynamics NAV – nu eller senere – er vi naturligvis også klædt på til at hjælpe dig. Vi har allerede opbygget erfaring i skiftet fra Dynamics C5 til Dynamics NAV og har værktøjerne parate.

 

Husk at vi kender din virksomhed og lytter til dig, så vi har den bedste mulighed for at supportere din ERP-løsning uanset om det er en Dynamics C5 2012 (eller ældre), en Dynamics C5 2014 (eller nyere) eller en Dynamics NAV installation. Og skulle du have den aldrende XAL, så hjælper vi dig også gerne med den.

 

Hop direkte til Klassisk Dynamics C5-prislisten ved at klikke her!

 

Klassisk Dynamics C5 programmet indeholder en lang række standardmoduler, som kan tilføjes i takt med, at man får brug for den pågældende funktionalitet.
Derudover rummer programmet en serie udviklingsværktøjer, som giver brugerne mulighed for at foretage tilpasninger og tilføjelser overalt i standardprogrammet.
Hermed kan den enkelte virksomhed skabe en IT-løsning, som svarer 100% til de aktuelle behov - en felksibel løsning, der kan tilpasses i takt med virksomhedens udvikling.

Klik her for at se en folder med en overordnet gennemgang af C5 version 2012

Grundpakke
OBS: Klassisk C5 grundpakken/light-pakken kan ikke længere købes (udgik af Microsofts sortiment d. 5/1-2017)
Programmet består af en grundpakke/light-pakke, som kan udvides efter behov.
Grundpakken består af følgende moduler:

  • Finans (300 konti)
  • Debitor (100 debitorer)
  • Kreditor (100 kreditorer)
  • Lager (300 varenumre)

Derudover er der i grundpakken inkluderet 45MB database.
Klik her for at se Grundpakkens datablad.


Finans
Finansmodulet er designet til at opfylde alle de krav en virksomheds økonomifunktion stiller til et administrativt system. Finansmodulet er basisprodukt i Dynamics C5.
Bogføring af bilag kan ske i almindelige og stående kassekladder, via Microsoft Excel skabeloner eller ved import af kontoudtog fra et pengeinstitut. Og du kan naturligvis udskrive forskellige finansrapporter og balancer.
Alle moduler er integreret til finansmodulet.
Klik her for se Finansmodulets datablad.


Debitor
Debitormodulet anvendes til styring af kundeinformationer. Debitormodulet er direkte integreret med finans-, ordre-, lager- og projektmodulerne. Der kan udskrives kontraktfakturaer og almindelige fakturaer (varer, yderlser og omkostninger), og fakturaer kan gennemgå en bilagsgodkendelsesprocedure.
Du kan gøre brug af elektronisk udveksling af faktura (OIOUBL-funktionalitet), ligesom fakturaer kan udstyres med brevhoved og evt. sendes som Word- eller PDF-dokument (kræver Microsoft Office 2007 eller nyere) – og det er også muligt at foretage rentetilskrivning, udskrive rentenotaer og rykkere.
Klik her for at se Debitormodulets datablad.


Kreditor
Kreditormodulet anvendes til styring af leverandører. Kreditormodulet er direkte integreret med finans-, indkøb-, lager- og projektmodulet og der kan laves indkøbsfakturaer direkte fra kreditormodulet eller disponeringen (behovsberegningen).
Du kan udskrive saldolister og udskrifter med fx forfaldne åbne poster til brug ved betaling.
Klik her for at se Kreditormodulets datablad.


Lager
Lagermodulet er et centralt modul i lighed med finansmodulet. Modulet har en væsentlig funktion med registrering af samtlige varebevægelser og er integreret med alle øvrige moduler i Dynamics C5 på nær lønmodulet.
Du kan arbejde med varer såvel som ydelser og du kan angive en kostpris og flere salgspriser til hver vare/ydelse, hvis du har behov for at prisdifferentiere.
Klik her for at se Lagermodulets datablad.


Ordre
Ordremodulet er et tilvalgsmodul til Microsoft Dynamics C5. Modulet giver dig styring og oveblik over mange forskellige tilbud, ordrer, leverancer, restordrer og faktureringer.
Det letter ikke bare styringen, men også følingen med salget. Ordremodulet er integreret med lager-, debitor- og finansmodulet.
Klik her for at se Ordremodulets datablad.


Indkøb
Indkøbsmodulet er et tilvalgsmodul til Microsoft Dynamics C5. Modulet har du brug for, når du skal styre mange forskellige rekvisitioner, leverancer og fakturaopdateringer af varekreditorer. Det gør transaktionerne meget nemmere – og det giver dig mulighed for lettere og hurtigere overblik over dine indkøb.
Indkøbsmodulet er integreret med lager-, kreditor- og finansmodulet.
Klik her for at se Indkøbsmodulets datablad.


Projekt
Projektmodulet er et værktøj til styring af henholdsvis omkostninger, indtægter og timeforbrug på konkrete projekter. Det kan naturligvis styres hvor meget der driftsføres og aktiveres, ligesom der løbende kan ske opfølgning af fremdrift.
Det giver større muligheder for at få kontrol over nye projekter, gamle projekter, udviklingsprojekter, samarbejdsprojekter mv.
Projektmodulet kan anvendes alene eller integreret med finans-, debitor-, kreditor-, løn- og lagermodulerne.
Klik her for at se Projektmodulets datablad.


eHandel
eHandel kan benyttes når du skal lave forretning på internettet.
eHandel modulserien er et tilvalg til Microsoft Dynamics C5 og benyttes når en del af eller hele din betjening af kunderne skal foregå over nettet. Tilvalgsmodulet gør det legende let at sælge dine varer eller serviceydelser elektronisk, for det gør bogstaveligt talt alt arbejdet for dig – fra ordre til færdig faktura. eHandelmodulet er en stærk kombination til mindre virksomheder, der ønsker eHandel uden besvær.
Klik her for at se eHandelmodulets datablad.


Løn

Lønmodulet er et tilvalgsmodul til Microsoft Dynamics C5. Du skal altid overveje at anskaffe modulet når der bliver flere medarbejdere i din virksomhed, eller hvis du har mange forskellige og varierende typer lønninger – og bruger en masse tid internt til at justere og indberette løn til et eksternt lønfirma.
C5-Løn er et utrolig fleksibelt lønsystem, da det er opbygget med en stor grad af parameterstyring. C5-Løn er en integreret del af Dynamics C5, hvorfor postering automatisk kan overføres direkte til finans- og projektmodulerne. C5-Løn er derfor både et prisrigtigt alternativ til andre lønsystemer og samtidig et af markedets stærkeste og mest fleksible lønsystemer.
Klik her for at se Lønmodulets datablad.


Udviklingsværktøjer
For virksomheder, der har behov, som ligger ud over standardprogrammet, er det muligt at tilrette systemet så det understøtter alle virksomhedens arbejdsgange.
Dette gøres ved hjælp af de tilgængelige applikationsværktøjer, samt mulighed for direkte at rette i den medfølgende programkode og underliggende database.

Abonnement
Med Microsoft Dynamics C5 har du automatisk abonnementsordning på programmet de første 12 måneder. Herefter skal du selv vælge, om du vil fortsætte abonnementet og dermed fortsat have adgang til alle de fordele, der følger med.
Endvidere er et aktivt abonnement en forudsætning for at kunne tilkøbe moduler til din Klassisk Dynamics C5 (database er dog som det eneste undtaget - det kan tilkøbes UDEN abonnement). 
Abonnementet giver dig bl.a. adgang til fremtidige justeringer af programmet og mulighed for at geninvestere din Dynamics C5 licens værdi i Dynamics NAV når du en dag evt. ønsker at skifte (er din licens gammel nok kan den uden omkostninger byttes direkte til Dynamics NAV).
Derudover har du som abonnent adgang til websitet SstomerSource, som bl.a. indeholder gratis kursusmaterialer, korte online-introduktioner og meget mere.
Læs evt. mere om fremtidssikring af din C5-installation ved at klikke her!

 


 

Klassisk Dynamics C5 prisliste pr. 5. januar 2017

Standardmoduler

 

Grundpakke Windows 32-bit afvikling,
inkl. 1 bruger, 45 Mb Databasekapacitet og jobafvikling
OBS: Klassisk C5 grundpakken kan ikke længere købes (udgik d. 5/1-2017)

2.500
Finansmodul inkl. fordeling
2.000
Debitormodul inkl. salgsfakturering, indbetaling/opkrævning via diskette og provision
3.000
Kreditormodul inkl. købsfaktura og betalingssystem
3.000
Lagermodul inkl. prisopdatering via diskette og lokationer
3.000
Styklister
3.000
Rabatkartotek/Pris/Mængde
3.000
Afgiftskartotek
2.000
Ordremodul
3.700
Indkøbsmodul
3.700
Disponeringssystem/behovsberegning
3.000
Løn inkl. 25 medarbejderregistreringer
7.000
25 ekstra medarbejderregistreringer
2.400
Projetkmodul
3.700
Intrastat
3.000
Listesystem
2.000
Dimensioner/afdelingsregnskab
3.000
Budget2, Avanceret budget og budgetberegning
3.000
Statistik
3.000
EDI-Eksport til erhvervs- og selskabsstyrelsen
1.200
eHandel1, Ordremodtagelsen
1.200
eHandel2, eButik, kræver eHandel1
3.500
eHandel3, eForretning, kræver eHandel2
6.000

 
 
Værktøjsmoduler
 
Basis Udvikling
2.300
Rapport Generator (ubegrænset tilretninger)
5.700
Forms Generator (ubegrænset tilretninger)
7.000
5 Rapporttilretninger, købes der 25=ubegrænset
1.800
5 Formstilretninger, købes der 30=ubegrænset
1.800

 
 
Udvidelsesmoduler
 
Engelsk sprog (Dansk sprog er med i grundpakken) 3.500
Brugerrettigheder
3.500
Flere regnskaber
4.000
VAR-lag afvikling (partnerløsninger) 2.100

 
 
ODBC Interface til Native Databasen  
ODBC Read/Write
3.500
ODBC Read/Only
1.200

 
 
Brugerudvidelser
 
1 ekstra arbejdsplads
4.200
5 ekstra arbejdspladser
17.000
25 ekstra arbejdspladser
68.000
1 ekstra decentral arbejdsplads
4.000

 
 
Databaseudvidelser (OBS: Kan tilkøbes uden aktivt abonnement)
 
Ekstra Databasekapacitet Pakke 25 Mb
1.700
Ekstra Databasekapacitet Pakke 125 MB
7.000
Ekstra Databasekapacitet Pakke 250 MB
12.500
Ekstra Databasekapacitet Pakke 500 MB
23.000
Ekstra Databasekapacitet Pakke 2.5 GB
90.000

 
 
Prisen for et Microsoft Dynamics C5 opdateringsabonnement er 16% pr. år af licensens til enhver tid vejledende udsalgspris
 
 

Alle priser er ekskl. moms og levering.
Der tages forbehold for fejl, pris- og specifikationsændringer.
 

 

 

 

SystemConnect ApS | Dam Enge 8 | 3660 Stenløse | Tel 47 17 00 18 | Fax 31 73 20 83 | sc@systemconnect.dk